Et innblikk i den maritime og realfaglige karrierevei

Publisert: 15/02/2024
Kategori: Marineholmen

“Et HAV av muligheter» er en realfaglig rekrutteringsdag designet for elever som fremdeles går på ungdoms- eller videregående skole. Dagen har som mål om å inspirere og veilede de kommende generasjonene inn i den spennende, og ikke minst viktige, verden av maritime- og realfaglige yrker.

“Et HAV av muligheter» er en realfaglig rekrutteringsdag designet for elever som fremdeles går på ungdoms- eller videregående skole. Dagen har som mål om å inspirere og veilede de kommende generasjonene inn i den spennende, og ikke minst viktige, verden av maritime- og realfaglige yrker.

Av: Martine Dyb-Andersen Foto: Tove Lise Mossestad

En viktig dag for fremtidens løsninger

Verden er i kontinuerlig endring og behovet for mer kompetanse innen fornybar energi, grønn innovasjon og teknologi, er stort også i den maritime næringen. Verden trenger morgensdagens kloke hoder for å finne gode løsninger på dagen- og morgendagens utfordringer.

VilVite er et ideelt selskap med samfunnsnyttig formål. Vitensenteret har som mål å bygge realfaglig kapital i befolkningen og inspirere de unge til en yrkesvei innen realfagene. Hver uke mottar vi inntil 1200 elever på våre mange skoleprogrammer. Og dette er en del av vårt langsiktige mål om at næringslivet på Vestlandet får dekket sine framtidige kompetansebehov.

Derfor er dager som denne utrolig viktig. “Et HAV av muligheter” har, som tidligere nevnt, mål om å vise ungdommen mangfoldet av muligheter som eksisterer i den maritime sektoren. Arrangørene bak den realfaglige rekrutteringsdagen på VilVite, er Line Andersen fra Maritime Bergen og Siri Nystad fra VilVite. Sammen en rekke bedrifter og utdanningsinstitusjoner innen den maritime og realfaglige sektoren, fikk ungdommene et godt innblikk i hvilke muligheter som finnes på dette feltet.

Et unikt innblikk og spennende foredrag

“Et HAV av muligheter” ble holdt den 7. februar og er et viktig bidrag i å motivere og inspirere dagens unge til å velge realfaglige yrkesretninger. Dagen var fylt med presentasjoner og enestående muligheter til å samhandle med studenter, studieveiledere og erfarne ansatte fra ulike maritime institusjoner og bedrifter. Etter flere gode foredrag i auditoriet, gikk turen ned i utstillingen på VilVite, hvor de ulike bedriftene var klare på stands og elevene kunne få spørre om det de lurte på. Dette ga en unik mulighet for elevene til å dykke ned i maritime utdanningsmuligheter og yrker.

 

Les hele saken på VilVite sine nettsider

1. Øverst til venstre: Kristin Sand Bakken fra Corvus Energy, fortalte om sin reise fra Et hav av muligheter til en maritim karriere. Foto: Tove Lise Mossestad 2. Øverst til høyre: Auditoriet var fullt av spente elever fra mange ulike skoler i Bergen. Foto: Tove Lise Mossestad 3. Nederst til venstre: Sjøkrigskolen var på plass og fortalte om utdanningsmulighetene i Forsvaret. Foto: Tove Lise Mossestad 4. Nederst til høyre: Studenter fra HVL fortalte ivrig om studiehverdagen på HVL og gav gode tips til publikum. Foto: Tove Lise Mossestad

keyboard_arrow_up